Czasami przebywanie na zwolnieniu lekarskim może wymagać wykonania badań kontrolnych, zanim jeszcze wrócimy do swoich obowiązków zawodowych. Kiedy będą one konieczne? Co w razie uchylania się od nich? Poszukajmy odpowiedzi na najważniejsze pytania o badania kontrolne na L4!

Badania kontrolne po L4

Kiedy powinny odbyć się badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim? Zgodnie z Art. 229 § 2 Kodeksu pracy, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Ponadto pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Z tego zapisu wynika, że przebywając na L4 dłużej niż 30 dni, będziemy musieli przed powrotem do pracy, udać się do medycyny pracy. Wizyta tak służy wykonaniu stosownych badań i sprawdzenie, czy nasz stan zdrowia po chorobie, pozwala podjąć się wcześniejszych obowiązków w miejscu zatrudnienia.

Równe 30 dni zwolnienia lekarskiego a badania kontrolne

Wiemy już co nas czeka po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni, ale możemy zastanawiać się jeszcze, co w sytuacji, gdy nasze L4 trwało dokładnie 30 dni. Czy wtedy też czeka nas wizyta u lekarza medycyny pracy?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, również taki okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, zobowiązuje nas do wykonania kontrolnych badań lekarskich. W tym, jak w każdym innym  przypadku pokrywane są one na koszt pracodawcy.

Przeczytaj też: Technikum Górnicze w Rybniku – czy to szkoła z przyszłością? | Jakie studia można ukończyć w Rybniku?

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim a dzień wolny

Niektórzy zastanawiają się, czy będą musieli brać dodatkowy dzień wolny na przeprowadzenie badań kontrolnych po L4. Zwyczajowo przecież kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. Zachowujemy za ten czas prawo do wynagrodzenia. Gdy z kolei powstaje konieczność przejazdu na badania do innej miejscowości, przysługują nam należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Jednocześnie z Kodeksu pracy nie wynika, że w dniu wykonywania profilaktycznych badań lekarskich, nie musimy w ogóle stawiać się w miejscu pracy. Jedyne „wolne”, jakie nam przysługuje, dotyczy czasu, którego potrzebowaliśmy na wykonanie tych badań.

Jeśli więc pracujemy w godzinach od 9 do 17, a badania i orzeczenie lekarskie uzyskaliśmy do godziny 12, powinniśmy się stawić jeszcze w zakładzie pracy. Mamy obowiązek uczynić to w miarę możliwości tak szybko, jak jest to możliwe. Oczywiście istnieją pewne wyjątki. Mogą one dotyczyć sytuacji, w której pracodawca umieścił w regulaminie pracy odpowiednie zapisy zapewniające pracownikom zwolnienie z obowiązków na cały dzień.

Co, jeśli mimo braku powyższego zapisu, pracownik nie stawił się do pracy? Najpierw pracodawca ustali, o której faktycznie zakończyły się badania, a później doliczy do tego szacunkowy czas dotarcia do miejsca pracy. Za tę część dnia będzie nam przysługiwać wynagrodzenie (np. za godziny o 9 do 13). Pracodawca oprócz tego może wyciągnąć wobec nas konsekwencje, decydując się m.in. na karę porządkową.

Kto może wystawić skierowanie na badania kontrolne po L4?

Informacje, jakie powinny znaleźć się w skierowaniu na badania kontrolne po L4, są ściśle określone przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kodeks pracy. Powinny się w nich znaleźć informacje na temat: rodzaju badania, stanowiska pracy i warunków wykonywania obowiązków zawodowych.

Skierowanie na badania powinien wystawić pracodawca. To on też musi wiedzieć, po jakim czasie zrobić je pracownikowi. Niedopełnienie tego obowiązku i pozwolenie na powrót do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego jest niedopuszczalne i może się wiązać z bardzo wysoką karą grzywny.

A co jeśli według wskazań lekarskich, pracownik ze względu na swój stan zdrowia, nie będzie mógł wrócić na poprzednie stanowisko? Pracodawca w takim przypadku zobowiązany jest do przeniesienia go na inne.

Uchylanie się od badań kontrolnych po L4 – jakie konsekwencje?

Ten sam artykuł Kodeksu pracy, który był tu już wielokrotnie cytowany, mówi o tym, „że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany (…) poddawać się wstępnym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich”.

Jeżeli dobrowolnie nie będziemy chcieli się poddać takim badaniom, musimy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

  • upomnieniem od pracodawcy,
  • naganą,
  • karą pieniężną,
  • brakiem wynagrodzenia,
  • wypowiedzeniem umowy o pracę z winy pracownika.

Jak widać, naprawdę nie warto upierać się w tej kwestii i wracać do pracy po L4 bez wykonanych badań kontrolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

technikum gornicze rybnik Previous post Technikum Górnicze Rybnik: czy to dobry wybór?
przedszkole montessori Next post Przedszkole Montessori – jak działa? Czy warto?