Młodzieżowa rada miasta to inicjatywa, która pozwala młodym ludziom zabrać głos w ważnych dla nich sprawach. Jakie jeszcze funkcje pełni i jaka jest moc sprawcza tego organu? Spróbujmy się dowiedzieć!

Krótka historia Młodzieżowej Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta jest fakultatywnym organem samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Może mieć różny zasięg działania – od dzielnicy przez gminę, powiat aż po województwo. 

Pierwszą MRM utworzono w Polsce w 1990 roku w Częstochowie. Funkcjonowanie tego organu nie było jeszcze do końca uregulowane prawnie. Dopiero w 2001 roku, dzięki nowelizacji ustaw samorządowych wprowadzono artykuł 5b, który formalnie zezwolił na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Jednocześnie zaznaczono, że Młodzieżowe Rady Miasta nie mają statusu organizacji samorządowej oraz nie posiadają osobowości prawnej. 

Kolejną istotną datą w historii MRM jest rok 2021. Wtedy z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem dokonano pewnych zmian legislacyjnych. Ustawa umocowała Młodzieżowe Rady na poziomie powiatów i województw i zagwarantowano katalog kompetencji tych ciał. 

Kompetencje Młodzieżowej Rady Miasta

Powyższa nowelizacja pozwala młodzieży na znacznie więcej, niż było to możliwe do tej pory. Młodzieżowe Rady Miasta mogą na przykład inicjować proces uchwałodawczy, opiniować akty prawne i podejmować się własnych inicjatyw na rzecz młodzieży. Ponadto sam proces powoływania MRM jest obecnie ułatwiony, a członkowie rady mogą wpływać na kształt jej statutu. Zagwarantowano również obsługę Młodzieżowych Rad przez urzędy poszczególnych JST.

MRM powołuje jednak Rada Miasta (lub dzielnicy, gminy, powiatu czy województwa). To ta instytucja nadaje jej też statut. Określa w nim dokładnie kompetencje i zasady działania, a także tryb wyboru radnych. Zakres kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta jest w niektórych wypadkach zbliżony do kompetencji komisji rad gminy. 

Warto pamiętać, że nadrzędnym celem reprezentacji młodzieży jest uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców. Ich głos powinien być usłyszany i wzięty pod uwagę przy planowaniu budżetu na dany rok. Im bardziej członkowie MRM się angażują w swoje zadanie, tym większą mają też siłę przebicia. Ratusz powinien zarezerwować na inicjatywy własne Młodzieżowej Rady stosowną pulę pieniędzy, które pozwolą jej realizować swoje pomysły. 

Jak wybiera się kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta?

Jak sama nazwa wskazuje, Młodzieżowe Rady Miasta mają w składzie młodych ludzi. W jaki sposób są oni wybierani? Najczęściej w szkołach na terenie danego okręgu organizuje się demokratyczne wybory, w których rówieśnicy głosują na wybranych kandydatów. W skład samej Rady wchodzą w zdecydowanej większości uczniowie szkół ponadpodstawowych, ale zdarzają się także uczniowie szkół podstawowych. 

Dodać należy w tym miejscu, że zarobki Młodzieżowej Rady Miasta nie zostały nigdzie określone czy zaplanowane. Dlatego sprawowanie funkcji członka MRM ma charakter wolontariatu.

Zobacz również: Szlaki turystyczne – Szlak Orlich Gniazg | Szlak Przyrody

Przykład: Młodzieżowa Rada Miasta w Rybniku

Docenić ten organ możemy lepiej przez przyjrzenie się konkretnemu przykładowi. My wzięliśmy pod lupę Młodzieżową Radę Miasta w Rybniku. Powstała ona już w 2001, a w jej skład wchodzi 26 radnych (tutaj są to uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Ci młodzi aktywiści skupiają się na promowaniu aktywności obywatelskiej, szerzeniu idei samorządowej, promowaniu kultury, reprezentowaniu młodzieży i postulowaniu ich potrzeb do władz miasta.

Najważniejsze i chyba też najpopularniejsze akcje Młodzieżowej Rady Rybnika w ostatnim roku skupiały się na:

  • akcji charytatywnej Czapka Św. Mikołaja,
  • budżecie partycypacyjnym,
  • karcie rabatowej MRM.

Wszystkie ich działania można śledzić za pośrednictwem popularnych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i TikTok. W skład zarządu wchodzą:

  1. Przewodnicząca: Marta Pinior
  2. Zastępca: Wojciech Dziendziel
  3. Zastępca: Oskar Dulniok
  4. Sekretarz: Julia Kretek

Warto zapoznać się z tymi nazwiskami lub poznać nieco bliżej naszą własną Młodzieżową Radę Miasta. Być może będziemy pozytywnie zaskoczeni ich pracą na rzecz młodych ludzi w naszej okolicy. A kto wie, czy to nie ci aktywiści wkrótce nie zasiądą na wyższych stanowiskach w gminie, województwie czy w samym Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najwięksi pracownicy w Rybniku Previous post Najwięksi pracodawcy w Rybniku. Gdzie szukać pracy?
najlepsze licea w rybniku Next post TOP 5 – Najlepsze licea w Rybniku
Index