Rybnik to miasto powiatowe oraz największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. To również jedno z miast akademickich. Co możemy tutaj studiować? 

Studia w Rybniku

W mieście świetnie funkcjonuje filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. We wcześniejszych latach i obecnie przygotowano możliwość studiów pierwszego stopnia na kierunku praktycznym Finanse i Rachunkowość

Kolejną uczelnią, która ma swoją filię w Rybniku, jest Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zajęcia są płatne, ale też prowadzone z użyciem nowoczesnych narzędzi, takich jak warsztaty, projekty i e-learning. Jakie kierunki kształcenia możemy tutaj obrać? Jest to kryminologia ze ścieżką:

 • psychokryminalistyki, której celem jest uwypuklenie znaczenia psychologii w trakcie wykrywania sprawców przestępstw;
 • przestępczości i patologii społecznej, nastawionej na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie działań pomocowych i wykonywanie ekspertyz sądowych.

Warto wspomnieć, że studenci na zajęciach uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości. Bardzo ciekawe są tematy, które będą poruszane na wykładach. Należą do nich techniki śledcze, profil przestępcy czy badanie poszlak. Absolwenci po zakończonej nauce mogą starać się o pracę m.in. w policji, więziennictwie, służbach specjalnych i celnych oraz w zakładach poprawczych. 

Zobacz też: Edukacja | Miasto | Praca | Atrakcje turystyczne

W Rybniku w trybie stacjonarnym lub on-line możemy także rozpocząć naukę w filii Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, gdzie kierunkiem kształcenia jest pedagogika w specjalizacjach:

 • opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori,
 • coaching,
 • asystent osoby starszej z elementami andragogiki,
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Możliwości pracy po tych kierunkach są naprawdę szerokie. Stosunkowo łatwo znaleźć zatrudnienie np. w żłobkach i klubach dziecięcych, w dziale HR czy firmach szkoleniowych, w klubach seniora i domach kultury oraz zakładach karnych, szkołach i sądownictwie. Wszystko zależy oczywiście od tego, na którą ścieżkę ostatecznie się zdecydujemy. 

co mozna studiowac w rybniku

Studia podyplomowe – Rybnik również ma coś do zaoferowania!

Studia licencjackie nie są dla wielu końcem nauki. Spora część studentów chce uczyć się dalej na studiach podyplomowych. Co do wyboru pod tym względem zapewnia Rybnik?

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o zdrowiu oferuje:

 • Bibliotekoznawstwo i informację naukową,
 • Biologię dla nauczycieli,
 • Chemię dla nauczycieli,
 • Cyberprzestępstwo w praktyce,
 • Diagnozę, terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną z arteterapią,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Edukację dla bezpieczeństwa,
 • Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością słuchową, 
 • Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • Edukację, rewalidację i wspomaganie osób z zaburzeniami spectrum autyzmu,
 • Fizykę dla nauczycieli,
 • Geografię dla nauczycieli,
 • Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.
 • Historię dla nauczycieli,
 • Historię i teraźniejszość,
 • Informatykę dla nauczycieli,
 • Integrację sensoryczną,
 • Język polski dla nauczycieli,
 • Logopedię,
 • Matematykę dla nauczycieli,
 • Muzykę dla nauczycieli,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Pedagogikę leczniczą i terapeutyczną,
 • Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, 
 • Pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką uzależnień,
 • Plastykę dla nauczycieli,
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli,
 • Przygotowanie pedagogiczne, 
 • Przyrodę dla nauczycieli,
 • Socjoterapię,
 • Technikę dla nauczycieli, 
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Wychowanie do życia w rodzinie, 
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną,
 • Zarządzanie oświatą.

Lista jest naprawdę długa i jeśli myślimy o pracy z dziećmi bądź seniorami, możemy tu zdobyć gruntowne wykształcenie w swojej specjalizacji. 

Studia podyplomowe są również możliwe do obrania w filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ostatnio oferowane kierunki obejmowały:

 • Administrację i finanse,
 • English for Business, Law and Administration,
 • MS Excel i VBA w biznesie,
 • Menedżera ładu korporacyjnego.

Zobacz również: Ciekawe fakty w historii Rybnika | Znani ludzie urodzeni w Rybniku

Szkoły policealne w Rybniku 

W Rybniku działa także kilka znanych szkół policealnych. Ta forma edukacji wymaga z pewnością mniej wysiłku niż studia dzienne, a nawet zaoczne. Mamy jednocześnie możliwość pogodzenia z nauką pracy lub innych zobowiązań. 

W mieście funkcjonuje między innymi Szkoła policealna TEB Edukacja zlokalizowana przy ulicy Korfantego 6, Branżowa szkoła I stopnia w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przy ul. Klasztornej 14 i Szkoła Policealna Żak przy ulicy Jankowickiej 2. 

Trudno byłoby wymienić wszystkie umiejętności zawodowe, których możemy nabyć, decydując się na jeden z kierunków oferowanych przez wspomniane szkoły. Istotne jest jednak to, że duży wybór ścieżek edukacji w Rybniku umożliwia nam znalezienie pracy w na wymarzonym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ciekawa historia rybnika Previous post Ciekawe fakty w historii Rybnika
praca w rybniku Next post Jakich specjalistów brakuje w Rybniku? Badamy lokalne oferty pracy
Index