Technikum Górnicze w Rybniku to szkoła z nietypowym profilem kształcenia. Na Śląsku od pokoleń górnictwo cieszy się dobrą opinią. Mimo zmian klimatu i nowej polityki wydaje się, że kopalnie będą jeszcze dobrze prosperować przez wiele następnych lat. Nic dziwnego, że Technikum Górnicze cieszy się tak wielkim zainteresowaniem. Dowiedzmy się na ten temat więcej!

Kierunki kształcenia na rok 2023/2024

Kto już zastanawia się nad wybraniem szkoły średniej, z pewnością będzie zainteresowany, jaką ofertę przedstawia rybnicki „Tygiel”. technikum Górnicze przewidziało na rok 2023/2024 następujące kierunki:

  • Technik elektryk, na którym uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i działania maszyn, urządzeń elektrycznych oraz energoelektrycznych, poznawać podstawy techniki, elektroniki i automatyki. Absolwenci po zdobyciu uprawnień będą mogli podjąć pracę w przemyśle górniczym, budowlanym i właściwie w każdym zakładzie pracy;
  • Technik mechanik. Na tym profilu uczniowie będą organizować i nadzorować produkcję, montaż i konserwację maszyn i urządzeń, uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną oraz opracowywać dokumentację techniczną. Absolwenci po ukończeniu szkoły znajdą pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.;
  • Technik mechanik oraz technik mechatronik (oddział dwujęzyczny). Szkoła przygotowuje uczniów na tym kierunku do dopasowywania elementów, podzespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych. Młodzież pozna także tajniki montażu i demontażu, projektowania i programowania urządzeń i prostych układów mechanicznych. Dwa przedmioty będą prowadzone w języku angielskim;
  • Technik robotyk, czyli specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Umiejętności, jakie zdobędą tu uczniowie to przede wszystkim programowanie robotów przemysłowych, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów, tworzenie układów współpracy między robotami czy projektowanie linii produkcyjnych obsługiwanych przez roboty przemysłowe. Absolwenci mogą podejmować pracę w biurach technologicznych i konstrukcyjnych, laboratoriach dużych zakładów przemysłowych, halach produkcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowych oraz w szkołach wyższych;
  • Technik informatyk – zawód obejmujący eksploatację sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy i naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli zawód umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. Zapotrzebowanie na rynku pracy na takich specjalistów będzie z pewnością rosło w następnych latach, wspierając górnictwo w pozyskiwaniu energii;
  • Technik spedytor oraz Technik spedytor – oddział mistrzostwa sportowego sekcja „lekkoatletyka”, uczniowie organizują transport kolejowy, samochodowy, wodny lub lotniczy towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzi rozliczenia cła;
  • Technik górnictwa podziemnego – w tym wypadku uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych oraz BHP. Celem nauki jest nabycie gruntownej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie, geologii, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego;
  • Górnik eksploatacji podziemnej – skupia się na nauce umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych oraz BHP. Zakres wiedzy wygląda podobnie jak w przypadku technika górnictwa podziemnego.

Technikum Górnicze a praca

Co ważne, w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica uczniowie mogą przystąpić także do programu stypendialnego PGG S.A. lub JSW. S.A. oraz otrzymują gwarancję pracy w kopalniach PGG. S.A. To z pewnością wyjątkowe na tle całego kraju, że idąc do Zespołu Szkół w Rybniku, uczniowie mają już właściwie ustaloną karierę zawodową.

Przeczytaj też: Zadania pracownika socjalnego | Najciekawsze atrakcje w Rybniku

W szkole dostępne są też inne kierunki niezwiązane z górnictwem, takie jak Monter maszyn, instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub Technik pojazdów samochodowych.

Przyszłość górnictwa w Polsce zdaniem sztucznej inteligencji

Wybierając Technikum Górnicze i odpowiedni kierunek, z pewnością musimy zastanowić się, czy jest on przyszłościowy. W przypadku górnictwa może pojawić się wiele wątpliwości.

Niedawno przeprowadzono nawet eksperyment i zapytano sztuczną inteligencję, co sądzi na ten temat. Oto odpowiedź popularnego chatbota:

„Górnictwo jest ważną częścią gospodarki w Polsce i będzie mieć znaczenie w przyszłości, ale również będzie musiało się dostosować do zmian w sektorze energetycznym, takich jak przejście na odnawialne źródła energii i redukcja emisji. Aby zapewnić swoją przyszłość, branża musi inwestować w nowe technologie i rozwijać się w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych”

Wydaje się, że wielu specjalistów mogłoby podpisać się pod tą opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pracownik socjalny Previous post Pracownik socjalny – zarobki i zadania
badania kontrolne po l4 Next post Badania kontrolne po L4 – kiedy należy wykonać?