Pracownik socjalny to osoba, która odgrywa ważną rolę w naszym społeczeństwie, wspierając osoby w ciężkiej sytuacji rodzinnej, finansowej, zawodowej, mieszkaniowej czy zdrowotnej. Zastanówmy się więc, jak wygląda praca w zawodzie pracownika socjalnego i na jakie wynagrodzenie może on liczyć.

Co robią pracownicy socjalni?

Przyjrzyjmy się dokładniej obowiązkom związanym z tym zawodem. Co jest najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego? Jego rolą jest stworzenie odpowiednich warunków życia osobom, które ich nie mają i zapobieganie przyszłym patologiom. Pracownicy pomocy społecznej starają się również organizować pomoc materialną, udzielają wsparcia w znalezieniu pracy, mieszkania i oferują pomoc psychologiczną.

W celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych współpracują z różnymi specjalistami tj. asystenci rodziny, pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni, mediatorzy czy specjaliści z zakresu praw dzieci. Współdziałają z nimi (w zakresie możliwości rozwiązywania problemów) także właściwe instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, samorządowe i lokalne społeczności.

Na co dzień do zadań pracownika socjalnego należy:

 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych,
 • formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia finansowane z budżetu pomocy społecznej,
 • kwalifikowanie do uzyskania świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i porad,
 • uczestnictwo w inspirowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Ponieważ zadania pracownika socjalnego nie należą do najlżejszych ani pod względem fizycznym, ani emocjonalnym czy psychicznym, potrzebuje on odpowiednich cech charakteru, a zwłaszcza empatii, stalowych nerwów, siły psychicznej i swego rodzaju powołania do niesienia pomocy społecznej innym.

Kolejnym podstawowym wymaganiem jest odpowiednie wykształcenie. Kandydaci do pracy socjalnej powinni posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku Praca Socjalna.

Ponadto Ustawa z 12 marca 2004 roku określa specjalizacje zawodowe pracowników socjalnych, w tym:

 • I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej (ukierunkowany na uzupełnienie wiedzy i umiejętności). Możemy go uzyskać po co najmniej 3-letnim stażu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w instytucjach o podobnym charakterze oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu ustnego przeprowadzanego przed regionalną komisją egzaminacyjną;
 • II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej (uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej) Tutaj należy odbyć dodatkowo 5-letni staż, specjalne szkolenie w zakresie specjalizacji i posiadać pracę dyplomową dotyczącą projektu socjalnego.

A gdzie szukać pracy, jeśli wybraliśmy zawód pracownika socjalnego? Zatrudnienie możemy znaleźć w:

 • ośrodkach pomocy społecznej, 
 • ośrodkach wsparcia, 
 • placówkach opiekuńczo wychowawczych, 
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, 
 • centrach pomocy rodzinie, 
 • domach pomocy społecznej, 
 • centrach rozwoju regionalnego,
 •  placówkach specjalistycznego poradnictwa, 
 • instytucjach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Etyka pracownika socjalnego

Osobne miejsce postanowiliśmy poświęcić tutaj etyce zawodowej, która jest równie ważna, jak poprawnie wykonane obowiązki pracownika socjalnego. Powinien on szanować godność swoich podopiecznych i równo ich traktować. Nie dopuszczalne jest również ujawnianie szczegółów z życia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Kierując się dobrem tych ludzi i zasadami etyki zawodowej, wszystkie działania pracownika socjalnego będą nastawione na pomoc i wsparcie.

Przeczytaj: Strażnik miejski – ile zarabia? | Praca na dwóch etapach

Zarobki pracowników socjalnych

Widzimy wyraźnie, że zawód pracownika socjalnego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Czy wysiłek ten jest odpowiednio wynagradzany? Oceńmy sami!

Mediana na stanowisku:

 • młodszy specjalista wynosi 4310 zł brutto,
 • specjalista wynosi 4520 zł brutto,
 • starszy specjalista wynosi 4720 zł brutto.

Do najczęstszych benefitów należy natomiast dofinansowanie kursów i szkoleń, ryczałt na paliwo i pożyczki preferencyjne. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

strażnik miejski Previous post Ile zarabia strażnik miejski? Jak nim zostać?
technikum gornicze rybnik Next post Technikum Górnicze Rybnik: czy to dobry wybór?