Do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zbliża się wielkimi krokami wybór liceum bądź technikum. Ranking Perspektywy na rok 2023 pomoże im zweryfikować, które szkoły ogólnokształcące na tle całego kraju są w Rybniku najlepsze. 

Ranking Perspektywy – co to takiego?

Poniższe zestawienie zostało utworzone dzięki wynikom z Rankingu Perspektywy 2023. Najpierw jednak należy się wyjaśnienie, czym ten ranking właściwie jest. Otóż już od 25 lat miesięcznik „Perspektywy” przygotowuje listę najlepszych techników i liceów w Polsce

Jakie kryteria brane są pod uwagę? Przygotowywany pod kierunkiem rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej profesor Barbary Marcinkowskiej raport opiera się na:

 • sukcesach szkoły w olimpiadach przedmiotowych,
 • wynikach z matur z przedmiotów obowiązkowych,
 • ocenach z przedmiotów dodatkowych,
 • wynikach egzaminów zawodowych (w technikach),
 • wynikach z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (w szkołach dwujęzycznych).

Na podium w tym roku stanęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oraz XIII LO w Szczecinie. A jak wypadły szkoły z Rybnika?

Najlepsze licea w Rybniku:

II Liceum Ogólnokształcące 

Najwyżej sklasyfikowane liceum z Rybnika zajęło 61 miejsce w skali całego kraju. Uczniowie w roku 2022/2023 mogli wybrać rozszerzenie z następujących przedmiotów:

 • matematyki,
 • fizyki,
 • języka angielskiego,
 • języka polskiego,
 • WOS,
 • biologii,
 • chemii.

W przedmiotach podstawowych na maturze zdawalność w ubiegłym roku była na poziomie 100%, a w przedmiotach takich jak matematyka i język angielski średni wynik sięgał ponad 90%! Uczniowie mogą na terenie szkoły korzystać z nowoczesnych obiektów sportowych (bieżni, skoczni i boiska wielozadaniowego) oraz wybrać naukę języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego oraz włoskiego.

Zespół Szkół Urszulańskich 

Na 177 miejscu w Rankingu Perspektywy znalazł się Zespół Szkół Urszulańskich. Licealiści w ubiegłym roku mogli wybrać profil klasy z rozszerzonymi:

 • historią, językiem polskim i językiem angielskim,
 • matematyką, geografią/fizyką, językiem angielskim,
 • biologią, chemią, językiem angielskim. 

Tutaj również wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu otrzymali świadectwo dojrzałości. Placówka jest szkołą publiczną, koedukacyjną i katolicką. Stosuje się w niej tzw. wychowanie urszulańskie.

Trzecie najlepsze w Rybniku, a 199 w kraju jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej. W roku szkolnym 2022/2023 powołano dwie klasy:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

 • klasę architektoniczną z rozszerzoną matematyką, językiem polskim, językiem obcym i fizyką;
 • klasę politechniczną z rozszerzoną matematyką, fizyką i chemią lub biologią. 

Podobnie jak w dwóch poprzednich placówkach, wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu, ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie zdający język angielski na poziomie podstawowym (95,3%) i matematykę (90,4%).

Zobacz również: Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta? | Trasy rowerowe w Rybniku

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich piastuje 4 miejsce w Rybniku, a 260 w Polsce. W roczniku 2022/2023 utworzono aż 8 klas, w których można było wybrać rozszerzenia:

 • języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego;
 • biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego;
 • biologii, chemii i języka angielskiego;
 • języka polskiego, historii i języka angielskiego;
 • matematyki, fizyki i języka angielskiego;
 • matematyki, informatyki i języka angielskiego;
 • języka polskiego, historii, geografii i języka angielskiego.

Zdawalność matur również wyniosła 100%, przy czym najlepiej wypadł język angielski podstawowy (94%) i język angielski dwujęzyczny (84,7%).

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (648)

Na ostatnim miejscu w naszym zestawieniu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W skali kraju miejsce 648 nie jest może imponujące, ale przyjrzyjmy się ofercie i wynikom matur placówki.

W roku bieżącym zostało utworzonych 5 klas, w których rozszerzenia oprócz języka angielskiego obejmowały:

 • biologię i chemię (dwie klasy),
 • język polski i wiedzę o społeczeństwie,
 • historię i geografię,
 • język polski i historię.

97% przystępujących do matury uzyskała wynik pozytywny. Po raz kolejny uczniom najbardziej powiodło się w języku angielskim na poziomie podstawowym. Liceum jest szkołą małą i kameralną, co z pewnością docenią uczniowie ceniący sobie poczucie bezpieczeństwa i większą dostępność nauczycieli. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

młodzieżowa rada miasta Previous post Młodzieżowa Rada Miasta – historia, przykłady i zakres kompetencji
ciekawe trasy rowerowe w Rybniku Next post Ciekawe trasy rowerowe w Rybniku
Index