Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w Konferencji pod patronatem Adama Fudali – Prezydenta Rybnika, dotyczącej szeroko rozumianej współpracy przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego organizowanego w ramach realizacji projektu „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja pt.: Partycypacja publiczna po 25 latach demokracji w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 r. w Urzędzie Miasta Rybnik sala 264, w godzinach od 9.00 do 15.00. ZAPRASZAMY

Pobierz program konferencji