Federacja FOPSZ zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest moderowanie  panelu eksperckiego w ramach projektu pt. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”. Planowany termin paneli: 10-11 października 2014r. Zamówienie obejmuje moderowanie panelu eksperckiego opartego o metodę Delphi, służące zebraniu i opracowaniu stanowiska dotyczącego możliwości tworzenia partycypacyjnej współpracy w zakresie polityk publicznych. W panelu eksperckim, uczestniczyć będzie do 12 osób i trwać będzie dwa dni po 6 godzin. Plik zaproszenia do składania ofert.